Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş: 'Mikro Yazılım, KOBİ'lerin Dijital ve e-Dönüşüm Partneri Olarak Konumlanıyor'

Mikro Yazılım, özellikle KOBİ’lere odaklanan kurumsal çözümleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem uluslarara

Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş: 'Mikro Yazılım, KOBİ'lerin Dijital ve e-Dönüşüm Partneri Olarak Konumlanıyor'
03 Kasım 2017 Cuma 15:00

Mikro Yazılım, özellikle KOBİ’lere odaklanan kurumsal çözümleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem uluslararası rekabet ortamında şirketlerin ellerini güçlendiriyor. Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Mikro Yazılım’ın, günden bu yana büyüyen müşteri portföyü ve bayi ağı, Türkiye’deki kurumsal yazılım sürecinin geliştiğinin önemli bir göstergesi” diyor.


 • Mikro Yazılım’ın markalaşma sürecinden kısaca bahseder misiniz? Marka değişim sürecini nasıl yönettiniz?


 •  


Mikro Yazılım 2015 yılında benim göreve gelmemle birlikte, marka yatırımları ve iletişiminde radikal bir değişim sürecine girdi. Bu noktada, 2015’in ikinci yarısını Mikro Yazılım olarak markamız açısından bir relansman dönemi olarak nitelendirebiliriz. Relansman sürecimiz öncesinde, firmayı şimdi ve gelecekte doğru konumlandırmak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi belirlemek adına çalışmalar yaptık. Hedef kitlemizi doğru konumlandırmak için öncelikle kendi konumumuzu tespit etmek için araştırmalar yaptırdık, veri topladık. Araştırmalarımızı yaptırdığımız firmaları seçerken, ulusal ve uluslararası anlamda kendi sektörünün önde gelen markaları olmasına önem verdik. Topladığımız verileri ekip olarak hep birlikte yorumladık. Bu noktada hedef kitlemizi tespit etmiş olduk. Geçmiş dönemleri de göz önüne alarak, hedef kitlemize paralel bir projeksiyon ortaya koyduk. Hedef kitleye, doğru mesajları, doğru mecralarda iletmek için bize yön verecek partnerleri de büyük bir titizlikle seçtik. Tüm iş yapış süreçlerimizi yeniden ele aldık. İhtiyaç duyulan iyileştirmeleri ve yenilikleri, sürdürülebilirlik kriteriyle hayata geçirdik. Müşteri memnuniyet düzeyini, hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde yarattığımız marka değerini artırmak için çok yoğun ve hızlı süreçler yönettik. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimizi güçlendirip, potansiyel müşterilerimizle modern ve farklı kanallardan iletişim kurduk.


 • Marka değerinizin temelinde neler yer alıyor?


 •  


Mikro Yazılım olarak tüm bu meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan marka vaadimiz, hali hazırda marka sloganımıza yansımış durumda: “Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım.” Bu sloganımız, hedef kitlemiz olan KOBİ’lere ve büyümek isteyen şirketlere yönelik Mikro Yazılım’ın temelde sağladığı yararı anlatıyor. Sloganımız, marka vaadimizi yansıttığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılım’ın bugüne kadarki marka algısını da içinde barındırıyor. Mikro Yazılım’ı tercih eden firmalar, yıllarca süren ve kazan-kazan mantığına ve güvene dayalı olarak gelişen partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım ile birlikte büyümüş ve işlerini geliştirmiş firmalardır. Hedefimiz, olabilecek en kısa sürede büyümek isteyen her şirkete lazım olduğumuz algısını oturtmaktı. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bu anlamda, firmamızın marka değerinin temelinde; yüksek müşteri memnuniyeti, geniş ürün portföyü, amatör ruhlu profesyonel hizmet anlayışı, yaygın satış ve destek kanalı yer alıyor. Müşteri memnuniyeti yüksek, tavsiye edilen bir markayız. Bu temeller, Mikro Yazılım’ı “tavsiye edilen marka”  haline getirdi. Bugün her 10 kullanıcıdan 9’u Mikro Yazılım’ı kullanmaktan memnun ve başka firmalara tavsiye ediyor.


 • Ürün portföyünüzle ilgili bilgi vererek, ürünlerinizin hayata geçme sürecini anlatır mısınız?


 •  


Son üç yıldır kendi programlarımızda yaptığımız geliştirmeler, hayata geçirdiğimiz stratejik işbirlikleri ve KOBİ’lere sunduğumuz farklı avantajlarla, KOBİ’lerin büyümesinde stratejik bir partner olarak konumlandık. Geldiğimiz noktada, sunduğumuz çözümlerle KOBİ’leri dijitalleştirerek rekabete hazırlıyoruz. Mikro Yazılım, özellikle KOBİ’lere odaklanan kurumsal çözümleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem uluslararası rekabet ortamında şirketlerin ellerini güçlendiriyor. Mikro Yazılım’ın kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen müşteri portföyü ve bayi ağı, başlı başına ülkemizdeki kurumsal yazılım sürecinin geliştiğinin önemli bir göstergesi. Bugün Mikro Yazılım, çok geniş yelpazede bir ürün portföyüne sahip ve farklı sektörlerden pek çok şirketin, kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Gelecek dönemde de yine KOBİ’lere odaklanmayı, onlara yönelik yeni ürünleri pazara sunmayı hedefliyoruz. Yazılım sektöründe, tüm dünyada ve Türkiye’de bulut tabanlı çözümlerin önemli bir yer edineceğini görüyoruz. Mikro Yazılım olarak, biz de gelecekteki çözümlerimizin odaklarından biri olarak ‘bulut’u görüyoruz. Yeni dönemde, e-Devlet uyumlu e-Dönüşüm hizmetlerimiz (e-Mikro) hem hizmet kalemleri hem de hacim olarak genişleyerek sıcak gündemimizde yer alacaktır.


 • Kurumsal ve ticari yazılım kullanmak, şirketler için neden önemli? Yazılımlarınıza en çok hangi sektörler ihtiyaç duyuyor?


 •  


İşinizi büyütmek ve yaşatmak için ticari yazılıma ihtiyacınız var. Maalesef Türkiye ticari yazılım oranı gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Bizde yüzde 23, gelişmiş ülkelerde yüzde 50’nin üzerinde. Türkiye’de hala ticari işletmeler Excel tablolarla şirketlerini yönetmeye çalışıyorlar. Günümüz ekonomisinde bu olanaksız, elbette bir yerden sonra şirket takip edilemez hale geliyor. En kötüsü de bu durum, geri dönülemez noktada fark ediliyor ve pek çok işletme faaliyetlerine son vermek zorunda kalıyor. Ticari yazılımlar, işletmelerdeki sorunlara erken teşhis konmasına ve sıkıntılar ilerlemeden çözülmesine imkan sunuyor. Her sektörün ticari yazılımı ihtiyacı var. Mikro Yazılım’ın en çok talep gördüğü sektörler; inşaat, perakende, üretim, hizmet ve otomotiv. Ancak 30’u aşkın sektörde 100 binin üzerinde ticari kurum ve müşterisi var.


 • Mikro Yazılım KOBİ’lere ne tarz çözümler sunuyor? Bu çözümlerin KOBİ’ler için ne gibi avantaları var?


 •  


Her ölçekteki işletme için kurumsal ve ticari yazılımlar sağlayan Mikro Yazılım, 30’dan fazla sektöre, 50 farklı çözüm sunuyor. Büyük ve orta ölçekli işletmeler için Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) çözümlerinin yanı sıra; perakende, küçük ve orta ölçekteki işletmeler için, onların ticari yönetimlerini ve muhasebesel ihtiyaçlarını karşılayan kurumsal yazılımlar geliştiriyor. Mikro Yazılım, gelişme süreci içinde; yüksek nitelikli yönetim bilgi sistemleri, perakende satış yönetim sistemleri ve e-fatura, e-defter, e-arşiv gibi e-devlet uygulamaları  alanlarında ürettiği markalarla sektörün öncü yazılım şirketleri arasında yer alıyor. Mikro Yazılım Çözümleri üç ana grup altında birleşiyor. Bunlar; küçük işletmeler için kolay ticari yazılımlar, KOBİ’lere özel ERP, finansal yönetim ve perakende çözümleri ile büyük kurumlara özel ERP, üretim takip, finansal yönetim ve perakende çözümleridir. Mikro Yazılım’ın sunduğu çözümler genel anlamda; mevzuatı yakından takip etmeleri, modüler ve geliştirilebilir bir yapıda olmaları ve kolay kullanım özellikleriyle biliniyor.


 • E-Bordro ve E-Fatura uygulamalarınızın özelliklerini ve avantajlarını anlatır mısınız? Şirketler neden unları tercih etmeli?


 •  


Mikro Yazılım olarak e-Devlet uyumlu e-Dönüşüm hizmetlerimizi e-Mikro adıyla markalaştırdık. Bugün bu hizmetlerimizle Türkiye’nin 2’nci Büyük Özel Entegratörü konumundayız. e-Devlet uyumlu e-Mikro çözümleri arasında; e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-bordro, e-mutabakat, Mikro KEP, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Meslek Makbuzu yer alıyor. Mikro Yazılım kullanıcıları, tüm hizmetlerden ortak para birimi My E-Kontör kullanarak yararlanabiliyorlar. e-Mikro hizmetleri, Mikro Yazılım kullanıcılarını pek çok operasyonel ve legal maliyetten tasarruf ettiriyor, işlemlerini en hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.


 • Kurumsal yazılımlara yatırım yapacak KOBİ’ler, nasıl bir yol haritası izlemeli?


 •  


Kurumsal yazılım yatırımları sürecinde karar verme noktasında yalnız KOBİ’lerin değil, büyük şirketlerin bile zorlandığını görüyoruz. Bu noktada firmalar, kendi iş süreçlerine en uygun yazılımı seçmek adına, öncelikle kendi iş süreçlerini ve iş süreçleriyle ilgili ihtiyaçları net olarak ortaya koymak durumundalar. Mikro Yazılım olarak; firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlarla ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak, verilen bilgiye, bilgilerin kararlara dönüştürülmesini sağlıyoruz. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor. Burada en önemli fayda, firmaların stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekleri projeksiyonların onlara doğru ve hızlı bir şekilde sunulması. Mikro Yazılım mühendisleri, bu noktadan sonra, şirketin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal, ticari ve e-dönüşüm yazılımları geliştiriyorlar.


 • İş dünyasında sürdürülebilir başarıyı sağlamanın sırrı sizce nedir?


 •  


Temel prensibimiz, işimizi iyi yapmak. Bizim iyi bir marka olmak için gerçekten tek bir temel prensibimiz var, o da “Mikro Yazılım, işini iyi yapar.” Ayrıca, güncel kalıyoruz. Yazılım firması olarak, firmaların varlıklarını yöneterek işlerini geliştirmelerine katkıda bulunan ve özellikle KOBİ’leri ulusal ve uluslararası rekabete hazırlayan dijitalleşme çözümleri sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerin günümüz dünyasının baş döndürücü hızına ayak uydurması ve güncel kalması çok önemli. Kaliteli ürün ve hizmet veriyoruz. Kendimizi, faaliyet gösterdiğimiz sektörü ve hizmet verdiğimiz sektörleri iyi biliyoruz. Doğru konumlanıyoruz. Doğru yol göstericilerle çalışıyoruz.


 • Sektörün bu yılki durumunu değerlendirip, 2018 yılı beklentilerinizi paylaşır mısınız?


 •  


2017 yılı bizim açımızdan yeni yatırımcılarımız ve ortaklarımızın da katılımıyla çok başarılı bir yıl oldu. Yine çift haneli büyüme bekliyoruz. Gelecek dönemde ise yine KOBİ’lerin yaşamını kolaylaştıracak nitelikte yeni ürün ve hizmetlerle gündeme geleceğiz. e-Devlet uyumlu e-Dönüşüm çözümlerimiz gündemimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ticari yazılım tarafındaki 30 yıllık lider yaklaşım ve deneyimimizi, Türkiye’nin 2. Büyük Özel Entegratörü olarak e-Dönüşüm süreçlerimize de yansıtacağız. e-Mikro markamız ile e-Dönüşüm süreçlerinin de liderlik bayrağını kapma yolunda iddialıyız. Günümüzün hızlı iş yaşamı koşullarında,bilgiye minimum maliyet ve en hızlı şekilde erişim bulut teknolojisinde çalışmak üzere yapılandırılmış iş yazılımlarıyla oluyor. Bulut üzerinde çalışan uygulamalarla işletmelerin sahip olma maliyetleri oldukça düşüyor; çünkü, sunucu, veritabanı, donanım, kurulum gibi birçok etken ortadan kalkıyor. Diğer yandan bilgiye erişim mobil ortamlardan sağlandığı için kullanıcıların farklı lokasyonlardan katkılarıyla projelerin uzun soluklu olması gibi bir etken azalmış oluyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.