E-DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜN GELECEK FELSEFESİ

E-faturada yeni stratejiler, yatırım alanları ve farklılık yaratan fikirler neler E-faturaların iş hayatına entegrasyonu, her

E-DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜN GELECEK FELSEFESİ
09 Mart 2017 Perşembe 11:34


 • E-faturada yeni stratejiler, yatırım alanları ve farklılık yaratan fikirler neler


 •  


E-faturaların iş hayatına entegrasyonu, her şeyden önce iş hayatının daha modern, verimli ve şeffaf hale getirilmesinde etkili oluyor. 30 yıldır yapılan yasal değişiklikler (tek düzen hesap planına geçiş, enflasyon muhasebesi, YTL, e-beyanname, e-bildirge, TTK, vs), aslında büyük resmin parçalarını oluşturuyor.

E-dönüşüm sayesinde işletmeler, tüm faaliyetlerinde önemli verimlilik artışı yaşayacak. Hızlı olanın rekabet avantajı sağladığı piyasa koşullarında hız kazanmak için, insanlar arasında etkin bilgi paylaşımı yapılacak. Bu dönüşüm sadece şirketlerin değil, zaman içinde iş ortaklarını, tedarikçilerini ve müşterilerini de kapsayacak.  Kısacası e-dönüşüm; şirketlerin yaşamını her yönüyle etkileyen, kolaylaştıran, devletin vatandaşına sunduğu hizmetleri farklı bir boyuta taşıyan yepyeni bir anlayış.

e-Logo, 2008yılından bu yana, kurumlararası veri alışverişi başlığı altında hizmetler sunuyor. Bu kapsamda e-Logo, yüksek servis kalitesi ve sıfır dolandırıcılıkla, müşterileri ve finansal kurumlar arasında güvenli e-İş Köprüsü Hizmeti veriyor. Avrupa çapında, kurumlararası birlikte çalışma standartlarının oluşmasına yönelik uluslararası ArGe projelerini yürütüyor. Avrupa Birliği kapsamında e-belge dönüşümüne önderlik ediyor. 3. partilerle iletişim için semantik arayüzler geliştiriyor, uçtan uca çözüm ve adaptörler üretiyor. Kullanıcı tarafından kural tanımlanabilmesi imkânı ve otomatik paketleme seçenekleri sunuyor. Hazır şablonlarla, kurumlar arasında veri transferini kalıcı kılıyor. HTML, PDF, UBL ve e-posta formatlarını destekliyor.

Günümüzde hızla gelişen mobilleşmeyle birlikte, gelen bilgiye yer ve zamandan bağımsız ulaşabilme alışkanlığı, iş yapış şekillerini de değiştiriyor. Bu doğrultuda Logo tarafından geliştirilen e-fatura, e-defter gibi e-dönüşüm çözümleri, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlarda çalışabiliyor. Türkiye’de birçok kurum ve kuruluş, teknolojideki gelişmelere ayak uydurarak bir dönüşüm süreci yaşıyor. E-Fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarını kapsayan bu süreçlerin iş hayatına entegrasyonunun, işlemleri hızlandırması, verimliliği artırması ve denetimi kolaylaştırması bekleniyor.


 • Türkiye'de e-fatura sistemi ne durumda? Geleceği nasıl olur?


 •  


Devlet, özel sektör ve bireyler, bu değişimin birer parçası. Dünyada çoktan başlamış olan değişimde, Türkiye de hızla yol kat etmeye başladı ve daha erken sürece giren bir çok ülkeyi yaygınlık ve uygulama olarak geçmiş durumda. Geleceğin verimli, ölçülebilir ve kârlı iş ortamını hep birlikte yarattığımız bu önemli süreçte, yalnız doğru araçları geliştirmenin değil, müşterileri e-dönüşüm hakkında bilgilendirmenin de e-Logo’nun sorumlulukları arasında yer aldığına inanıyoruz.

E-dönüşümle birlikte, faturalaşma süreçlerine belirli bir standart getiriliyor, tek bir merkezi sistem üzerinden kontrol sağlanarak, daha kaliteli iç ve dış denetimin yolu açılıyor. Türkiye’nin kayıt dışı ekonomiyle mücadele hedefi doğrultusunda önemli bir adım olacak e-devlet uygulamalarının çevreye duyarlılığını, görmezden gelmemek gerekir. E-faturaya geçişle birlikte çok ciddi bir kâğıt tasarrufu elde ediliyor, çevreye getirisinin yanı sıra maliyet açısından önemli avantajlar sunuyor. GİB verilerine göre e-fatura çözümü gönderen için %57, faturayı alan için ise %62 oranında tasarruf sağlıyor.

Şu an e-devlet dönüşümünün merkezinde e–fatura ve e-arşiv kullanımı bulunuyor. Yasal düzenlemeler bunu belirli firmalara zorunlu kıldı. Bu firmalar hem devlete hem de karşı taraftaki firmalara e-fatura gönderimini yapmak zorunda. Burada bizim iki temel rolümüz var: İlki; bizim kendi sistemlerimizde oluşturulan fatura bilgilerinin eksiksiz ve doğru oluşturulması ile ilgili. Bir diğeri de fatura nereden kesilirse kesilsin, bir elektronik formatta kamuya ve diğer firmalara gönderilmek durumunda, bu da bir veri transferi hizmeti demek. Buna da özel entegratörlük hizmeti deniyor.

Bu alanda hizmet verdiğimiz firma sayısı açısından lider olduğumuzu söyleyebiliriz. E-dönüşüm, genel olarak e-fatura ve e-arşivle başladı,  e-irsaliyeyle devam edecek ve hem belge çeşitliliği olarak hem de mükellef sayısı olarak gittikçe yaygınlaşacak. Dolaysıyla önümüzdeki dönemde tüm firmaların gündeminde olmaya devam edecek. Firmalar hangi yazılımı kullanırlarsa kullansınlar, hatta faturalarını elle kesen firmalar dahi zamanla e-fatura mükellefi olacaklar.”

İhracatta e-fatura zorunluluğu ve e-irsaliye dönemi: Türkiye’de 2014 yılında başlayan e-fatura sistemine 2017 içerisinde "e-irsaliye" ve "ihracat faturası"nın da eklenmesi bekleniyor. Kağıt irsaliye süreçlerini dijital ortama taşıyan e-irsaliye, şirketlere önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Yıl içinde yaklaşık 1000 kadar mükellefin e-irsaliyeyi kullanmaya başlayacağı öngörülüyor. E-fatura sistemiyle entegre çalışacak ihracat faturası da mükelleflerin karşılaşabileceği sorunlara karşı daha hızlı çözüm üretmelerine yardımcı olacak.  Yeni uygulama, cirosu 10 milyon TL üstü olan şirketlerden ihracat yapanları kapsıyor. Şirketlere büyük kolaylık sağlayan ihracatta e-fatura uygulaması satıcı tarafından düzenlenecek ihracat faturası, merkezinde Gelir İdaresi  Başkanlığı’nın olduğu e-fatura sistemine taşınacak ve böylece ihracat süreçleri hız kazanacak.


 • E-fatura sektöründe dikkat edilmesi gereken noktalar, alması gereken riskler neler?


 •  


e-Devlet uygulamalarında işletme yapısına en uygun ve avantajlı çözümün seçilebilmesi için; tercih edilen ürünün mevcut ERP sistemine ne kadar entegre olabildiği önem taşıyor. Şirketlerin lisans, hizmet ve işletim maliyetleri ile sonraki yıllardaki yansımaları göz önünde bulundurularak toplamda ürüne sahip olma bedelinin ne olacağının iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu süreci iyi yönetmek için; uzman bir ekibe sahip olmak, destek alınan firmanın tecrübesi ve bu konuya kaynak ayırabilmesi önemli unsurların başında geliyor.

Süreç bu kadar önemli olunca Özel Entegratörlük onayı alan ya da bu konuda hizmet veren pek çok firmanın ortaya çıktığını ve bu sayının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu, süreç açısından olumlu bir gelişme olsa da, dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar mevcut. Sürece adım atmadan önce firmaların iyi araştırma yapması, çözüm sunan şirketlerin e-dönüşüm süreci vizyonlarını ve ana faaliyet alanlarını değerlendirmesi büyük önem taşıyor.

Şirketler bundan sonra tüm fatura kesme süreçlerinde artık e-dönüşümle iç içe yaşayacağı için, en kalıcı ve kendisine bu konuda ışık tutabilecek, deneyimli bir iş ortağı seçmeli, potansiyel sıkıntıların yaşanmadan bertaraf edilebilmesi için ilk ve en önemli adım bu olmalı.

Sonrasında, bizzat mükellef olarak mali mühür başvurusunda bulunması ve mali mührünü aldıktan sonra, seçtiği entegratörün hizmet sözleşmesini imzalamasının ardından geri kalan süreçleri ona bırakması yeterli olacaktır. Devam eden süreçte;


 • e-fatura tasarımının yapılması,

 • mükellefin fatura ürettiği sistemlerin entegratörlüğe bağlantılarının yapılması,

 • istendiği takdirde, gelen faturalar için otomatik olarak işleme alabilmek adına gerekli entegrasyon bilgilerinin oluşturulması,

 • e-mail vb. yan hizmet tasarım ve kurumları gibi tamamlayıcı unsurlar destek hizmetleri üzerinden tamamlanmaktadır.


 •  


 • E-fatura güvenliği formülleri nelerdir?


 •  


Logo, yazılım sektöründeki 33 yıllık deneyimiyle, e-dönüşüm sürecine önderlik ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) onaylı e-fatura, e-arşiv, e-defter çözümleri, e-fatura saklama ve e-defter saklama hizmetiylee-dönüşüm sürecini yakından takip ediyor, firmaların ihtiyacı olan güvenilir ve hızlı çözümleri sunuyor. Logo Yazılım’ın e-dönüşüm çözümlerini kullanan şirketler; firmaların e-fatura mükellefi olup olmadığını tek tuşla sorgulayabilme imkânına, e-faturaların onay süreçlerinin web üzerinden yönetilmesi ve firmaya özel şablon tanımlanması fırsatına sahip oluyor.


 • Logo Yazılım'ın e-fatura yatırımını, kapsamını ve işleyişini anlatır mısınız?


 •  


Logo ürünleri hakkında bilgiler:


 • e-Fatura: Standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş, kağıt faturayla aynı hukukiniteliklere sahip, yeni ve elektronik bir belge türüdür. Kanunen, yıllık cirosu belirlenenrakamın üzerinde olan mükelleflerin bir sonraki mali yıl kullanım zorunluluğu olmaklaberaber istenirse gönüllü olarak da kullanılabilmektedir.e-Fatura sisteminde, sadece GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından belirlenmiş mükellefleree-Fatura gönderilebilir ve bu kullanıcılardan e-Fatura alınabilir. Gönderilen e-Faturalar Gelirİdaresi Başkanlığı’nın bilgi sistemleri üzerinden alıcıya iletilmektedir.Gerek Android gerekse iOS cihazlarda çalışabilen 2 ayrı uygulama ile e-Logo, e-Fatura vee-Arşiv platformunda sağladığı hizmetlerin bir kısmını mobil platformlarda da sunuyor. LogoÖzel Entegratörlüğü seçen kullanıcılar, e-Dönüşüm’ün doğal bir parçası olarak, e-Faturabilgilerine mobil ortamdan da ulaşabiliyor.

 • e-Defter: Logo e-Defter; “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin, GİB’in belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve elektronik olarak GİB'e kolaycagönderilmesini sağlar. Logo e-Defter Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin kağıtortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri işlemleri elektronik ortamdakolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını sunar.

 • e-Arşiv: e-Arşiv; kağıt faturalardan tamamen kurtulmanın yolunu açan ve e-Fatura mükellefiolmayan, ister ticari kurum isterse birey olan herkese elektronik fatura düzenlenmesinisağlayan sistemdir. Bu sistemde hazırlanan e-Arşiv faturaları, e-Fatura sisteminden farklıolarak GİB üzerinden değil doğrudan alıcısına elektronik ortamda (e-Mail, SMS vb.) iletilir veen geç takip eden ayın 15'ine kadar toplu olarak GİB'e ayrıca raporlanır.Logo’nun e-Arşiv uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına imkân sağlıyor. Kolay ve hızlı entegrasyonuyla yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkânı sunan yazılım, ayrıca, çok sayıda fatura gönderen firmalar için kâğıt tasarrufu sağlıyor, fiziksel arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırıyor.

 • e-İrsaliye: e-İrsaliye, veri format ve standardı GİB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği birirsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasında ki iletimin merkezibir platform olarak e-Fatura'da olduğu gibi GİB üzerinden gerçekleştirildiği elektronik birbelgedir. e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahipolacaktır.e-İrsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


 •  


Etiketler; #logoyazılım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.