Ayşegül AK
Ayşegül AK
Ayşegül AK
Başkent Üniversitesi İİBF / İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi